FÖRENING

Ansökan om andelsägare förening


Alla ansökningar om att bli andelsägare behandlas av Motettens Folkets Hus styrelsen eller av den styrelsen utser. Behandlingen av ansökan görs för att säkerställa att alla föreningar som är andelsägare har en värdegrund som är i enlighet med Motettens Folkets Hus värderingar som baseras på de grundläggande principerna om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.


Observera att Motettens Folkets Hus kan utesluta medlemsföreningar som inte respekterar vår värdegrund eller lokaluthyrningspolicy.

Ni kommer att få en bekräftelse er ansökan om att bli andelsägare när styrelsen tagit ett beslut. Efter godkännande betalas med ett insatsbelopp om minst 100 kronor. Insatsbeloppet ska betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats. Betalningsuppgifter skickas med beviljandet av ansökan. 


Ansökan om att bli andelsägare görs skriftligt till Motettens Folkets Hus genom formuläret nedan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsplash