Om oss


Vår verksamhet

Motettens Folkets Hus är en ideell förening som finns på Lindängen i södra Malmö. Vårt syfte är att genom uthyrning tillhandhandahålla lokaler främst till föreningar och enskilda för kurser, konferanser, fest, kulturarrangemangmöten eller andra former av sammankomster och möten.


Verksamheten bedrivs av en ideell förening - Motettens Folkets Husförening som är medlem i riksorganisationen Folkets Hus och Parker.


Samarbeten

Förutom uthyrningsverksamheten samordningar vi verksamheten i Lindängens Amfiteater tillsammans med övrigt föreningsliv i området samt håller i olika former av samhällsprojekt.


Andelar

Som enskild person eller förening kan man bli en del av Motettens Folkets Hus genom att vara med och stödja oss genom att köpa en eller flera andelar i föreningen. Föreningar med flera andelar får fler ombud till vårt årsmöte. För mer information kontakta oss!


Våra stadgar

Du kan hitta mer information om vår föreningen och vårt syfte i våra stadgar. Klicka på knappen nedan för att se våra stadgar.